Автори / източници
Михаела Белчева

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Нова уредба за създаване на кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Извършване на вътрешни преустройства в сгради в режим на етажна собственост ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните планове до създаване на кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Задължения на собствениците на недвижими имоти при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01