Автори / източници
Христо Маврудиев, д.е.с.

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Разяснения по НСС 38 ­ Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Маврудиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на общите разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Маврудиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 14
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Маврудиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 29
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Маврудиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 32
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Маврудиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Разяснения по съдържанието и прилагането на НСС 38
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Маврудиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01