Автори / източници
Виолета Мишева

Намерени 51 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 31/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 32/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 32/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 31/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 29/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 30/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 30/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 29/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Актуални въпроси след изменението на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

За категоризиране на труда на шофьорите да 31 декември 1999 г. и след 1 януари 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Начин на изчисляване на осигурителния доход при пенсиониране след 1 януари 2000 г. на лица, които са останали без работа поради неправилно уволнение, след което са възстановени на работа от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Право на наследствена пансия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Категоризиране на труда на шофьори на товарни автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Категоризиране на труда в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Редът за събиране на надвзети пенсии при допуснати грешки от пенсионните органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Критерии за определяне категорията труд на работещите в йонизираща среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Категоризиране на труда на работниците и ИТР в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

За добавката от 20% по чл. 50а от Закона за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Категоризиране на труда в стъкларската промишленост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Представяне на допълнителен трудов стаж и смяна на база на пенсията, от която се изчислява 20% добавка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Зачитане на трудов стаж на наборната военна служба или приравнената към нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Как се пенсионират военнослужещите от строителни войски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

За добавката от 20% към личните пенсии на вдовците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Отново се въвежда срок за обжалване на разпорежданията на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, свързани с отпускане, определяне и изменение на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Критерии за отчитане на труда на работещите в среда с йонизиращи лъчения за труд от втора категория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Зачитане на трудов стаж при уволнение и възстановяване от съда на работа и изчисляване на пенсия при неправилно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Преизчисляване на пенсията от нов базисен период и определяне на новата пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Въпроси и отговори по Закона за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Пенсии на лица, упражняващи самостоятелно занаят или свободна професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Нови моменти в категоризацията на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Преизчисляване на пенсията от нов базисен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Възстановяване на работа при неправилно уволнение и пенсиониране до постановяване на съдебното решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Могат ли кметовете да се пенсионират преди да изтече срокът, за който са избрани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Към датата на отпускане на пенсията трябва да е налице уволнение от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

С инвалидност по рождение или придобили инвалидност преди постъпването им на работа се пенсионират с правата за I категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Правото на военноинвалидна пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Отново за прекатегоризирането на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Въпроси и отговори по Закона за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Въпроси и отговори по Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Правото на пенсия на работилите като пастири на животни за лично ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01

Определяне размера на пенсията на трудоустроени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01