Автори / източници
Лилия Илиева

Намерени 27 документа
подредени по дата на публикуване

Прехвърлянето на предприятието на търговеца и последиците от това в нов аспект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

За компетентността на съда, който допуска обезпечение на бъдещ иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Измененията в правната уредба на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Практически проблеми във връзка със защитата на интелектуалната собственост и тяхното решаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Възобновяване на прекратено производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Съдържание на понятието “Прекратени правомощия” по смисъла на чл. 711, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Относно доказването на предявените държавни вземания в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

За вземането от трудово правоотношение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

За прекратяването на спрените по чл. 638 ТЗ изпълнителни производства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Присъединяване на кредитори в производството по дело за обявяване в несъстоятелност и редът за това
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Удовлетворяване на обезпечен кредитор в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

"Постановеното от съда" като правомощие на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Същностна характеристика на производството по несъстоятелност в контекста на гражданскопроцесуалното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Записът на заповед като изпълнително основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Действие на закона за изменение и допълнение на търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Погасителната давност в контекста на възраженията за недължимост на парични суми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Проблеми в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Някои проблеми във връзка с плащане с непарични платежни средства по приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Разграничаване на търговеца като юридическо лице от физическото лице, което го представлява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

За страните в производството по установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Задържаният депозит по неосъществена приватизационна сделка поради приета вина на купувача може да бъде предмет на граждански иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Някои процесуалноправни проблеми във връзка с обезпеченията по търговски дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

За правото на синдика да упълномощава адвокати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

За допустимостта на конститутивен иск с предмет изкупуване на идеални части от общ имот срещу обявен в несъстоятелност собственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Характер на правоприемството при покупка или възлагане на банка в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Съдържание на решението по чл. 632 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Несъстоятелност: сила на пресъдено нещо и прекъсване на давностния срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01