Автори / източници
Ина Ахмедова

Намерени 95 документа
подредени по дата на публикуване

Срок за изпитване по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Нови специфични длъжности в областта на информационните технологии - за всички структури в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Общата администрация вече е без длъжност „държавен експерт“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Извънредният труд се отчита в специална книга по смисъла на чл. 149 КТ, като от неизпълнението на това задължение работодателят не може да черпи права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Издаване на нова трудова книжка от инспекцията по труда при изгубване или унищожаване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на трудова книжка при първоначално започване на работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Разрешаване прекратяването на трудовото правоотношение от инспекцията по труда в случаите на закрила при уволнение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Временно отстраняване от работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предсрочно заличаване на дисциплинарни наказания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на платен или неплатен отпуск за обучение и за приемен изпит в учебно заведение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на отпуск при временна неработоспособност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ползване на служебен и творчески отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Установяване и изчисляване на трудов стаж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при промени на работодателя по чл. 123 от кодекса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Сключване на трудов договор със срок за изпитване след приключване на заетостта по програма „Ново начало“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Относно срока на осигуряване при възстановяване от съда на незаконно уволнен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Относно срока на осигуряване при възстановяване от съда на незаконно уволнен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Последици от атестирането на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Организациите на работниците и служителите и тези на работодателите запазват своята представителност до 13 юни 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Органът по назначаването не може да предостави платения годишен отпуск на държавния служител без негово писмено искане или съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Нов ред на отчитане на разходитепри участие в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Работният план ­ важно начало на ежегодния атестационен процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Установяване на трудов стаж, придобит в друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Държавните служители са длъжни да познават и спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Държавният служител е длъжен да използва работното си време за изпълнение на служебните си задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ не изключва правото по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, когато са налице предвидените изисквания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Промени в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Атестиране на служителите в държавната администрация - Същност, условия и ред за осъществяване, участници в процеса, образци на формуляри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Не се изисква съгласието на държавния служител за преназначаването му по чл. 87а ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Изпълняване На Длъжност В Институция На Европейския Съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Възможност за бързо кариерно израстване в същата администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Прекратяване на служебното правоотношение при получена най-ниска оценка при атестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Юристът в конкурсната комисия не е задължително да бъде служител в съответната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Нови изисквания по отношение на административното обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Специфичните изисквания за допускане до конкурс за постъпване на държавна служба трябва задължително да са установени с нормативен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Понятията “служебен стаж” и “професионален опит” имат различно съдържание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Новата Наредба № 2 за длъжностните характеристики на държавните служители е задължителна за цялата администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Нови нормативни решения относно командировъчните пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни, водни и специални транспортни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Държавният служител може да работи при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 1/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 2/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Държавният служител е длъжен да пази престижа на службата си и в своя обществен и личен живот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Комисия за провеждане на конкурс по смисъла на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Последните изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Новата Наредба за общите правила за организация на административното обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Срочният трудов договор като основание за назначаване на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Предварителен медицински преглед при наемане на работници, полагащи нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Освобождаване за медицински преглед през работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Право на обезщетение при неявяване на работа поради криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

По нов начин се определят видовете работи, за които се установява намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Документи за заемане на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Отпуск за кандидатстване за докторантура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Заповед за заместване на отсъстващ държавен служител може да издаде само органът по назначаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Пенсионер не може да ползва отпуск за отглеждане на малко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя при спечелване на конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Не се полага отпуск за подаване на документи за участие в конкурс за държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Издаване на нова трудова книжка от изпълнителна агенция “главна инспекция по труда” при изгубване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Издаване на трудова книжка при първоначално започване на работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

За работа по външно съвместителство се полага платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Дисциплинарното наказание може да се наложи и от определено от работодателя лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Отпускът за кърмене и хранене на малко дете може да се ползва и от майка, която не кърми сама детето си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Становището на дисциплинарния съвет има само консултативен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ може да продължи повече от 3 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Срочен трудов договор. Трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Вписвания в трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Забраната за работа в сродни предприятия след прекратяване на трудовия договор е недействителна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Пенсионерите имат право да работят на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Неплатеният отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Неплатеният отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща при 10 години работа при един и същ работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Обезщетения при пенсиониране на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Не може да се уволни едно лице поради факта, че многократно ползва отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Условия и ред за присъединяване към колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Правото на обезщетение при пенсиониране при условията на § 4, ал. 4 ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Повторно сключване на срочен трудов договор за една и съща работа между едни и същи страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Предварителна закрила при съкращаване в щата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Увеличеният размер на обезщетението по чл.222, ал. 3 КТ се изплаща при наличие на 10 години трудов стаж при един и същ работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Заповедта за освобождаване на кадрови военнослужещи може да се обжалва пред съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ не зависи от основанието за прекратяванена трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01