Автори / източници
Николинка Георгиева

Намерени 54 документа
подредени по дата на публикуване

Ред за деклариране на превозните средства и определяне на дължимия данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Данъчно третиране при придобиване на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Събиране на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Обезпечителните мерки в производството по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Начин на определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Несъстоятелността в производствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Промени в режима на облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Участие на консорциум в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Проверка на доказателства и доказателствени средства при извършване на данъчна ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Данъчната декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Налагане на обезпечителни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Подаване на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Извършване на данъчна ревизия при особени случаи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства при извършване на данъчна ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Данъчно облагане на лицата, извършващи морско търговско корабоплаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Мерки за обезпечаване на доказателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Изпълнителни способи за осигуряване на събираемостта на публичните вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Издаване на данъчни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Отговорност на данъчните субекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Действия в производството по принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Въпроси и отговори по ДПК - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Извършване на данъчна експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Принудително изпълнение на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Възстановяване и прихващане на суми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по ДПК - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Въпроси и отговори по ДПК - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Обжалване на данъчни ревизионни актове по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Изпълнение на договори при наложени обезпечителни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Правомощия на органите на данъчната администрация. Права и задължения на данъчните субекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Срокове в данъчното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 13/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Ред за данъчно облагане на заведения за хранене и развлечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Дължи ли се такса за битови отпадъци за имот, който не се ползва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Облагане обезщетенията по чл. 139г от Закона за съдебната власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Въпроси и отговори по ЗКПО - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Коментар на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Въпроси и отговори по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Въпроси и отговори по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Данъчни задължения на гражданите за недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Въпроси и отговори по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Санкции по чл. 137 ЗДДС при неиздаване на касова бележка от лице ­ ЕТ, което само извършва продажбите в търговски обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Кога може да бъде изменено данъчно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Как могат да се извършват плащания от запорирана банкова сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01