Автори / източници
ДАОН

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Координатна информация за Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДАОН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Координатна информация за Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДАОН
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Методика № 1 от 12 януари 2001 г. за начина и реда за служебно разпределение на лицата в професионални пенсионни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ДАОН
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Указания № 2 от 22.01.2001 г. относно минимално необходимите данни и примерните образци на легитимационните документи на осигурителните посредници на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ДАОН
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Указания № 3 от 21.02.2001 г. за минималното равнище на доходността от инвестиране на средствата на професионалните и универсалните пенсионни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ДАОН
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Указания № 6 от 03.10.2001 г. за реда за отчисляване на инвестиционна такса върху активите на допълнителните задължителни пенсионни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ДАОН
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01