Автори / източници
Мария Куцарова

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по новите международни спогодби в общественото осигуряване, по които Република България е страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по новите международни спогодби в общественото осигуряване, по които Република България е страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по международни спогодби в общественото осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Коментар по международни спогодби в общественото осигуряване - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Двустранни спогодби, по които РБългария е страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Принципи на асоцииране на държавите-членки в ЕС в областта на общественото осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Куцарова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01