Автори / източници
Людмила Тенева

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Как се прави договор за продажба на наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Учредяване и погасяване на вещно право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Как се прокарват съоръжения през чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Как да обявя завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Няма пречка да поставите условие в договора за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Как купуваме имот, даден под наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Ново завещание отменя старото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Ипотеката се заличава, но не автоматично
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Обжалване отказа на нотариуса да издаде нотариален акт за признаване на правото на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Кога нотариалният акт е нищожен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Правото на удовлетворяване на ипотекарния кредитор. Заличаване на ипотеката
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Вписване, отбелязване, подновяване и заличаване на ипотеки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях чрез завещания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

При прехвърляне на имот договорът за наем остава в сила спрямо приобретателя, ако е бил вписан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Вписването на сделката с имот гарантира сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Частичното заличаване на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Въвеждането на поимотната система на вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01