Автори / източници
Иван Карановски

Намерени 85 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Сумирано изчисляване на работното време - последици за осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Осигуряване на общинските съветници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Осигуряване на общинските съветници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за бременност и раждане – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

Нови моменти при погасяването на задълженията за осигурителни вноски и подаването на данни за тяхното установяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Нови моменти при погасяването на задълженията за осигурителни вноски и подаването на данни за тяхното установяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Обезщетения за бременност и раждане - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Обезщетения за бременност и раждане - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

Изчисляване и изплащане на обезщетенията за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Изчисляване и изплащане на обезщетенията за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство неработоспособност – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство неработоспособност – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

Отпуски и обезщетения при бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Отпуски и обезщетения при бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

Парично обезщетение за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Размер и изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност. Възнаграждения за първия работен ден от неработоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Размер и изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност. Възнаграждения за първия работен ден от неработоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане,и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по регистрацията на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по регистрацията на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за трудоустрояване и безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по обезщетения за майчинство - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по обезщетения за майчинство - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Kоментар по регистрацията на трудовите договори в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Kоментар по парични обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Kоментар по регистрацията на трудовите договори в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Kоментар по парични обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Коментар по осигуряването за трудова злополука и професионална болест - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Коментар по осигуряването за трудова злополука и професионална болест - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Коментар по осигуряването за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Осигуряване при незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Коментар по осигуряването за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Обезщетения за майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Осигуряване за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Контрол, отговорност и спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Здравноосигурителните вноски за пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Трудов стаж, осигурителни вноски и права по ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Въпроси и отговори по социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Осигуряване и права на лицата, работещи по трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Въпроси и отговори по социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Признава ли се за свободна професия дейноста на застрхователните агенти, работещи по комисионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Парично обезщетение за временна нетрудоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01