Автори / източници
Здравко Славчев

Намерени 25 документа
подредени по дата на публикуване

Обжалване на актовете на публичния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Сроковете в производството по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Ревизионният доклад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Освобождаване от държавни и съдебни такси в данъчното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Поправка на очевидна фактическа грешка в данъчни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Възстановяване на недължимо платени публични задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Промяната на данъчния субект е основание за иницииране на изменително производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Отговорност за публични финансови задължения в случаите на фактическо съпружеско съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Амнистията ­ способ за погасяване на данъчните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Солидарност при изпълнение на данъчни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Удължаване на срока, в който се произнася регионалният данъчен директор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Възстановяване на суми от данъчната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Прекратяване на производство по принудително изпълнение на публично задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Писмените обяснения на трети лица като доказателство в данъчния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Сметната палата и АДВФК контролират обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Обхват на данъчната ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Защита на засегнато право в изпълнителния данъчен процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Данъчен режим на сделките между свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Съсобствеността в данъчния изпълнителен процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Задължението за опазване на служебната тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Равнопоставеността и законността ­ основа на данъчното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Придобиване правото на собственост върху движими вещи по реда на Данъчния процесуален кодекс (ДПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Съдебен контрол в данъчния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Административният контрол в данъчния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Жалбата за бавност в данъчния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01