Автори / източници
Цанка Петкова

Намерен 1 документ

Основни положения в договора за патентно коопериране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01