Автори / източници
ИА "ГИТ"

Намерени 160 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Въвеждане на непълно работно време
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Въвеждане и работа при сумирано изчисляване на работното време
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

При опасно високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на иа „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Стартира традиционната инспекционна кампания в морските курорти, насочена към превенция на недекларирания труд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

От началото на юни тази година ИА „Главна инспекция по труда“ стартира издаването по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Две трети от установените нарушения в сектор „строителство“ през първото полугодие на 2017 г. са свързани с безопасността и здравето при работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

ИА „ГИТ“ публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС във връзка с новата наредба за командироване и изпращане на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на ИА “Главна инспекиця по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда при проверките през първото полугодие
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

За правата на работниците и задълженията на работодателите приработа в тежки метеорологични условия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2016 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Какво ще проверява ИА “Главна инспекция по труда” в инспекционната кампания във връзка с масовото саниране на сгради
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Указание на ИА "ГИТ" относно условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Дирекциите „Инспекция по труда“.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Трудови и осигурителни права на сезонните работници
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2014 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

Какво показаха декларациите на работодателите за положения извънреден труд през 2014 г. - констатации и изводи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Приоритетен проект на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за улесняване на оценката на риска в малките предприятия набира скорост у нас
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

При бедствие работещите имат право на обезщетение, а работодателите - да им предоставят платен отпуск заради принудителен престой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Минимални ставки, работно време и отпуски в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство за 2014 и 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2015 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Процедура по издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Какви са най-честите нарушения на безопасните условия на труд в селското стопанство, констатирани от ИА “Главна инспекция по труда” и как да бъдат предотвратени
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 1
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 2
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Главна инспекция по труда стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в сектор “Строителство”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Какво трябва да знаят тези, които възнамеряват да търсят работа във Великобритания - съвети на експертите от ИА “Главна инспекция по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2014 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Стартира национална кампания на Главна инспекция по труда в селското стопанство
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2012 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Осъществяване на административно сътрудничество по чл. 4 от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуга
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Процедура по издаване на нова трудова книжка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 1/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 2/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 3/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 4/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 5/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 6/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 7/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 8/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 9/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Кампания "Психосоциални рискове при работа 2012"
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда през 2011 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Главна инспекция по труда – задачи, функции, структура и организация на работата
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Как се организира и провежда контролната проверка по спазването на трудовото законодателство и съблюдаване на изискванията за безопасност и здраве в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Вътрешна документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Вътрешна документация на предприятието по осигуряване на безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2012 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ през 2010 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Проверка на трудовите договори, проведена от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” - резултати, изводи и препоръки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Кампанията за здравословни работни места за 2010/2011 г. на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа насърчава безопасната поддръжка на инсталации, оборудване, машини и работни места в цяла Европа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Контрол върху посредническата дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2009 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Право на информация и консултации с работниците и служителите в случаи на масово уволнение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Национална програма по безопасност и здраве при работа ­ 2010 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 1
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 2
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 3
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 4
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2007 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Приоритети в дейността на Главната инспекция по труда през 2007 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2005 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Ред за обжалване на административните актове, издавани от органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Писмо № 9222/0134 от 02.12.2005 г. на ИА “ГИТ”
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Писмо № 2100/0017 от 04.06.2004 г. на ИА “ГИТ”
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Писмо № 9222/0103 от 30.01.2006 г. на ИА “ГИТ”
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Писмо № 2600/0260 от 25.01.2006 г. на ИА “ГИТ”
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Какви са резултатите от контролната дейност на Главна инспекция по труда в дървообработвателни и мебелни фирми от началото на годината?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Писмо № 0411/0433 от 11.08.2005 г. на ИА "ГИТ"
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Писмо № 0411/0525 от 14.09.2005 г. на ИА "ГИТ"
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Писмо № 9217/0003 от 02.11.2005 г. на ИА "ГИТ"
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Писмо № 9222/0017 от 11.11.2005 г. на ИА "ГИТ"
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Писмо № 94/0086 от 15.11.2005 г. на ИА "ГИТ"
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Писмо № 6100/0070 от 21.11.2005 г. на ИА "ГИТ"
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Анализ на резултатите от извършените специални проверки в училища и детски градини по спазване на трудовото законодателство в т. ч. здравословни и безопасни условия на труд в икономическа дейност “Образование” през първо полугодие на 2005 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Информация относно изпълнение на ангажиментите за ускоряване на преговорите за присъединяване на РБългария към Европейския съюз, свързани с прилагането на директивите на ЕП в областта на безопасността и здравето при работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2004 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Проекти, финансирани от Фонд “Условия на труд” през 2004 година и текущи проекти за 2005 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Анализ на извършените тематични проверки в отрасъл "строителство" във връзка с Европейската седмица по здраве и безопасност при работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

България се включи в европейската инициатива "Да строим безопасно"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Започва Национална кампания “Изразходване по предназначение на средствата, предоставени по програми и мерки за насърчаване на заетостта и спазване на трудовото законодателство за лицата, наети по програмите”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Протокол за сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” на Република България и Националната инспекция по труда на Полша
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Задължения на работодателя, произтичащи от ЗЗБУТ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Международна конференция "Интегриране на функциите на инспекцията по труда, ефективност и обучение"
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Декларация за сътрудничество между ИА "ГИТ", КНСБ и КТ "Подкрепа"
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2002 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Анализ на резултатите от изпълнението на договореностите на ИА "ГИТ" като страна по споразумението за координация и сътрудничество с МТСП, НОИ, ДНСП и АЗ през 2002 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Споразомение за координация и сътрудничество между Агенцията за малки и средни предприятия и ИА “Главна инспекция по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Списък на фирмите, получили Разрешително от ИА “ГИТ” за провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност, съгласно чл. 32, ал. 4 от Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Длъжностни лица, адреси и телефони за контакт на централното управление и регионалните дирекции на ИА “ГИТ”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>