Автори / източници
Албена Иванова

Намерени 86 документа
подредени по дата на публикуване

Валидни ли са удостоверенията за осигурителен стаж и доход, изготвени на компютър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Валидни ли са удостоверенията за осигурителен стаж и доход, изготвени на компютър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството и пластичната обработка на метали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството и пластичната обработка на метали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в поддръжката на пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в поддръжката на пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 9/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 9/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Категоризиране на труда на шофьорите при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Категоризиране на труда на шофьорите при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Пенсиониране на моряци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Пенсиониране на моряци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Доход при платен и неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Доход при платен и неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

В някои случаи образованието се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

В някои случаи образованието се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 24/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 25/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 25/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 24/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 22/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 23/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 23/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 22/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Възможности за набавяне на необходимите “точки” за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Възможности за набавяне на необходимите “точки” за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 15/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 16/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 16/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 15/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Максимален размер на получаваните една или повече пенсии през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Максимален размер на получаваните една или повече пенсии през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Отпускане на пенсии за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Отпускане на пенсии за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Минимални размери на пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Минимални размери на пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Преизчисляване на наследствените пенсии за трудова злополука от 01.01.2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Преизчисляване на наследствените пенсии за трудова злополука от 01.01.2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Коментар по промените в Наредбата за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Трудов стаж, който се признава за “учителски” при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Изплатените възнаграждения, за които не са внесени следващите се осигурителни вноски, се взимат предвид при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Категоризиране труда на ИТР в СП “Инертни материали”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Нормативни актове, въз основа на които се определят категориите труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Осигурителен стаж, който се зачита при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Пенсиониране на кадровите военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Промени в наредбата за пенсиите в сила от 01.01.2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Категории труд в текстилната промишленост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Начална дата на отпускане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Категоризиране труда на заварчиците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Категоризиране труда на заварчиците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Изплатените възнаграждения, за които не са внесени осигурителни вноски, се вземат предвид при определяне на размера на пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Категории труд в текстилната промишленост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Имат ли право на ранно пенсиониране многодетните майки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01