Автори / източници
Георги Герганов, доц. д-р

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

За съдържанието на понятията, използвани за финансово-икономически анализ на дейността на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Герганов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Организация на аналитичното отчитане на капитала в земеделските кооперации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Герганов
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01