Автори / източници
Георги Димитров

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

За необходимостта от използването на електронен подпис при електронно банкиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

За възможността за възлагане на малка обществена поръчка на стойност до 10 хил. лв. по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Понятие и обща характеристика на договора за достъп до интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Режим и практическо приложение на електронните подписи ­ усъвършенстван електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Режим и практическо приложение на електронните подписи ­ обикновен електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Регистрация и администриране на домейни в областта .bg
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Правната природа и защита на домейните по българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Някои правни аспекти във връзка с развитието на електронната търговия в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Престъпления, свързани с несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Престъпления, свързани с несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Престъпления, свързани с несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Престъпления, свързани с несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01