Автори / източници
Зорница Димитрова

Намерени 48 документа
подредени по дата на публикуване

Подаване на осигурителна информация за управител в ООД, който не е вписан в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Подаване на осигурителна информация за управител в ООД, който не е вписан в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Последици от промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Промени в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Деклариране и отчитане на публичните задължения - Промени в реда за подаване на Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Равняване на декларираните задължения в Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 1. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 6. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на декларации от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Погасяване на задълженията за осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица - Подаване на заявление по образеца на Приложение № 10 към
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Други промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Деклариране и отчитане на публичните задължения - Промени в реда за подаване на Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Равняване на декларираните задължения в Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 1. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 6. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на декларации от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Погасяване на задълженията за осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица - Подаване на заявление по образеца на Приложение № 10 към
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Други промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

Как и от кого се издава осигурителна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Как и от кого се издава осигурителна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Как се осигуряват земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Как се осигуряват земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Действия при отмяна на болничен лист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Действия при отмяна на болничен лист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Осигуряване на съдружници в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Осигуряване на съдружници в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Отговорност на осигурителя за неправилно издадени документи за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Отговорност на осигурителя за неправилно издадени документи за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Отпускане и изплащане на семейните помощи за деца съгласно правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Нови правила при обжалване на разпореждания за събиране на суми по ревизионни актове за начет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Новият закон за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Осигурителни вноски върху средствата за социални разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Промени в режима за изплащане на обезщетенията за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Правото на обезщетение за отглеждане на малко дете не се свързва с изискване за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Ред за осигуряване на работещите по трудов договор за не повече от 5 работни дни или 40 часа през един календарен месец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Обществено осигуряване на адвокатите след отмяната на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за общественоосигуряване на самоосигуряващите се лицаи българските граждани на работа в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Промени в режима за отпускане на пенсии след 1 януари 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Обществено осигуряване на адвокатите след отмяната на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за общественоосигуряване на самоосигуряващите се лицаи българските граждани на работа в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Промени в режима за отпускане на пенсии след 1 януари 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Изплащане на парични помощи за бременност, раждане и отглеждане на дете на учащи се
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Осигурителни вноски върху обезщетението по чл. 225 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Правомощия на контролните органи на НОИ при извършване на ревизии и ред за обжалване на ревизионните актове за начет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Осигуряване при работа на свой риск и за своя сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01