Автори / източници
Таня Иванова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Европейското право в областта на масовите уволнения и неговото отражение в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Дисциплинарната отговорност по закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Дисциплинарната отговорност по закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Платен годишен отпуск при преминаване на работа с непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Компенсиране на удължаването на работния ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Трудов договор за определен мандат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01