Автори / източници
Георги Евгениев, доц.

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Как да се анализират и проектират длъжностите в предприятието? - Какво значи длъжност и как тя може да се определи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как да се анализират и проектират длъжностите в предприятието? - Как могат да се анализират длъжностите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как да се анализират и проектират длъжностите в предприятието? - Как могат да се проектират длъжностите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се организират работното време и почивките? - Какво трябва да знаете за организацията на работното време и почивките?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се организират работното време и почивките? - Какво представляват сменните режими на труд и почивка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се организират работното време и почивките? - Какво трябва да се направи, за да се изберат вътрешносменни режими на труд и почивка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се организират работното време и почивките? - Кои са гъвкавите режими на труд и почивка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Каква е същността и предназначението на трудовите стандарти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Какво включва системата от трудови стандарти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Кои са основните трудови стандарти в предприятието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Каква е същността и за какво се използват трудовите норми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Какво трябва да знаете за методите на нормиране на труда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Как се разработват и как се внедряват трудовите норми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как да подготвим проекти на длъжностите в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Как се разработват и какви са структурата и съдържанието на длъжностните характеристики за държавните служители?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Вътрешни правила за работа в предприятията и организациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01