Автори / източници
Теменужка Златанова

Намерени 41 документа
подредени по дата на публикуване

Минималната работна заплата през 2016 г. и основни плащания, обвързани с нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Определяне и регулиране на минималната работна заплата в България - Международен семинар по проблемите на заплащането на труда - София, 19-20.05.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Минималната заплата през 2015 г. ще достигне 380 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Достоен труд с достойно заплащане за достоен живот. За политиката на доходите от труд като важна част на социалната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Заплащането в Европа през ХХI век - дискусии на европейско равнище за диспропорциите в заплащането и механизмите за определяне на минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Доходите от труд от началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

На какви минимални осигурителни доходи ще се осигуряваме през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Минимална работна заплата през 2014 г. - 340 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Анализ на тенденциите в заплащането на труда по икономически дейности у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Необходимост от създаване на система за управление и координиране на политиката в областта на доходите от труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

С какви нормативни промени свързваме доходите от труд през 2012 г. и какво да очакваме през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

След дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерският съвет прие Постановление за минималната работна заплата през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Минимален осигурителен доход по икономически дейности и групи професии за периода 2003 - 2012 г. - Основни параметри за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Обмяна на добри практики в областта на доходите от труд в условия на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Акценти в нормативните промени, засягащи държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Промени в правилата за формирането на работната заплата на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Проблемът за ниското и несправедливо заплащане - във фокуса на борбата с бедността и социалната изолация във Великобритания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Преустановяване обвързаността на плащанията, свързани с минималната работна заплата в някои нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

За новия размер на минималната работна заплата през 2012 година и очакваните ефекти от неговото въвеждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Изводи и препоръки по Българо-холандския проект “Да накараме работата да се отплаща”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Последни промени в системата на заплащане в бюджетния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Основни акценти в Методиката за изчисляване на коефициента на добавената стойност на един зает
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Политиката по доходите през 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2007 г. ­ Коментар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Националният план за борба с бедността и социалната изолация ­ нова крачка за защита на най-бедните слоеве от населението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Образуване на средствата на работната заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Министерският съвет прие нов размер на минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

За първи път с нормативен акт правителството конкретизира въпросите на жизненото равнище, които ще се обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Министерският съвет утвърди нови средни брутни месечни заплати на работещите в организациите, финансирани от републиканския бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Министерският съвет прие нов модел за определяне на работната заплата в бюджетната сфера през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Министерският съвет прие нов модел за определяне на работната заплата в бюджетната сфера през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Представяне на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Изменения и допълнения на наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Образуване на средствата за работна заплата в лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Определяне възнагражденията на управителите и контролните органи през 2000 г. в търговските дружества с преобладаващо държавно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Въпроси и отговори по образуване средствата за работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Образуване на средствата за работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Въпроси и отговори по образуване на средствата за работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01