Автори / източници
Весела Антонова, д-р

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Злоупотреба с господстващо положение, рефлектираща върху съседен пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Ограничаване на конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Оспорими становища в практиката на Комисиятаза защита на конкуренцията по приложението на чл. 18, т. 3 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Налагането на необосновано ниски цени съгласно Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Териториален обхват и субекти на забраната за злоупотреба с господстващо или монополно положение съгласно Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01