Автори / източници
Албена Койчева

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

За някои вещноправни последици, произтичащи от развитието на наемните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Действия по обявяване и вписване на обявеното завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Възможна ли е продажба между физическото лице и едноличния търговец, регистриран от същото лице?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Ползване и разпореждане с реституирани земеделски и горски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Ограничения на правото на собственост в публичен интерес по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Довършване на нотариални производства от съдиите по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Защита при принудително отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Валидност на нотариалните действия и законовите основания за тяхната нищожност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Отчуждаване на частни недвижими поземлени имоти за общински или държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Придобиване на недвижим имот от публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Легитимация на собствениците на земеделски имоти и значение на изработените за тези имоти планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Движимите вещи ­ по време и след прекратяване на съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

За представителството при нотариалните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

За правото на собственост и вещните права върху недвижимите имоти в имуществото на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Отчуждаването на части от спорното право в течение на делбеното дело и неговите вредни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Правото по чл. 107 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Правото на ползване върху семейното жилищепо чл. 107 СК не е вещно право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Наследяване на предприятието на едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

За някои проблеми по обезпечението на иска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Договор заиздръжка и гледане когато приобретателят на имота и длъжник по изпълнението на алеаторното задължение почине
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01