Автори / източници
Петко Еврев, д-р

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Правила и нормативи за устройство на територията ­Наредба № 5 към Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Еврев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Урегулиране на поземлени имоти според новия Закон за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Еврев
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01