Автори / източници
Даниел Левиев

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Завършване на строителството и разрешение за ползване на строеж по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Даниел Левиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Завършване на строителството и разрешение за ползване на строеж по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниел Левиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Суперфиция по ЗС и ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниел Левиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Изработване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството по новия ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниел Левиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01