Автори / източници
Георги Горанов

Намерени 31 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар на промените в Закона за митниците, обнародвани в края на 2019 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Митническо задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Представителство пред митническите органи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Вземане под отчет на дължимите митни сборове
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Мерки на търговската политика
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Митническо задължение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Мерки на търговската политика - разрешителен режим
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Мерки на търговската политика - количествени ограничения /квоти/
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Мерки на търговската политика - разрешителен режим при сделки с оръжие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Мерки на търговската политика - разрешителен режим при търговия със стоки и технологии с възможна двойна употреба
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Предоставяне на информация от митничческите органи. Обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Манифестиране на стоките
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Въвеждане на стоките и представяне пред митническите органи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Видове митнически направления. Задължение за даване на митническо направление
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Временно складиране на стоките
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Деклариране. Видове деклариране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмено деклариране по нормалната процедура.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Опростени процедури. Писмено деклариране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Други видове деклариране - деклариране по електронен път, устно деклариране и деклариране чрез други действия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Анулиране на митническата декларация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Митническа стойност на стоките
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Договорната стойност на внасяните стоки, като основен метод за определяне на митническата стойност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Други методи за определяне митническата стойност на внасяните стоки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Специфични правила за определяне на митническата стойност на някои стоки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Произход на стоките
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Непреференциален произход
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Преференциален произод
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Методи за определяне митническата стойност на внасяните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Митническата стойностна стоките се определя в съответствие с принципите, залегнали в общото споразумение за митата и търговията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

За връщаните стоки не се дължат държавни вземания при внос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Представителството пред митническите учреждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01