Автори / източници
Йосиф Аврамов, д-р

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Характеристика на процедурите, осъществявани от органите на банковия контрол в някои от основните направления на дейността им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Изисквания, на които следва да отговаря данъчният служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Права и задължения на органите на данъчната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Основни права и задължения на данъкоплатците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Разсрочване, отсрочване и прихващане на публичните вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01