Автори / източници
Ясен Ковачев

Намерени 117 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Определянето на параметрите на концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Въпроси, указания и отговори, касаещи видовете концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Уредбата на прекратяването на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Измененията в Закона за концесиите от февруари 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Промените от 2020 г. в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Подзаконовата уредба на контрола на концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Възможностите за изменения на договорите за концесия и наем на морски плажове за летен сезон 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Въпроси на мониторинга, управлението и контрола на концесиите - Концесиите на морските плажове след отмяната на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Новият режим на концесиите за добив на минерална вода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Някои въпроси, свързани с оспорването на решение за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Измененията в концесионния режим на морските плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Измененията в Закона за концесиите от март 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Основни понятия и положения в Закона за концесиите, които се интерпретират неправилно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Особености при представяне на документи от кандидатите или участниците в процедура за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Недействителност на концесионните договори, сключени по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Основните промени, въведени с новия Закон за концесиите от 2017 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Някои особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Нищожност на актове на концедента поради липса на компетентност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Необжалваемост на отказ да се открие производство за предоставяне на разрешение за търсене или проучване на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Особености в процедурите по предоставяне на концесии за морски плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия поради несъответствия, касаещи концесионния обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Промените от 2015 г. в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Особености при действията по отварянето на офертите в открита процедура по Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Развитие на правната уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Обектите на концесия по ЗУЧК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Приложима процедура за предоставяне на концесия за морски плаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Изисквания на ЗУЧК към концесионерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Подготвителни действия и решение за откриване на състезателна процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Изисквания към участниците в конкурса за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Особености по формирането, състава и правомощията на конкурсната комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Особености в конкурсната документация и заявленията за участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Провеждане на конкурса, решение за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Преходни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Заключение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Практиката на ВАС и процедурите за регистрация на търговско откритие на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Промените в режима за предоставяне на концесии по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Допустимост на контрол върху решенията на концедента за прекратяване на концесионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 декември 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Практиката на ВАС и процедурите за предоставяне на разрешения по Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Измененията в Закона за концесиите, свързани с концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Измененията в Закона за концесиите, свързани с провеждането на състезателните процедури за определяне на концесионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Измененията в Закона за концесиите, свързани с обектите и субектите на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Погасяване по давност на публичните вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Приложимост на новите правила на чл. 80 от Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Допустимост на контрол върху решенията на концедента за удължаване срока на концесионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Участие на обединения в състезателни процедури, провеждани по реда на Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Промените в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Режимът на недействителност при концесионните договори по Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 15.02.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Даване на права за находище на минерална вода при предоставена за находището концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01.01.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Промените в производството по обжалване по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Правен интерес при жалба срещу решение на концедент в процедурата по предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Давност на глоба, наложена като административно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Отказите за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Измененията, свързани с някои режими и обекти по Закона за водите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Компетентност на решаващите органи при оспорени пред тях актове на концедента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Промените при защитата срещу принудително изпълнение и административнонаказателните производства по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Изменения в концесионния режим на минералните води
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Състезателните процедури по Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Приложно поле на концесиите за услуга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Основните изменения и допълнения в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Измененията и допълненията в Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Продължаване на концесионния договор с правоприемник на концесионера по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Правото на собственост върху недвижими имоти и добивът на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Компетентност на органите на концедента при извършване на подготвителни действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Изменение и прекратяване на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Административни спорове при сключен договор за концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори за концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Водовземане, водоползване и позване по смисъла на Закона за водите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Подготвителни действия за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Новият концесионен режим и промените в отделните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Собственост и ползване на републиканските пътища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Участие в търг по Закона за подземните богатства
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Националният и общинските концесионни регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Разваляне на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Практиката по изменение и прекратяване на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Предоставяне на концесии за терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Сключване на концесионен договор по Закона за концесиите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Режими на водоползване на минералните води
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Предоставяне на концесии за части от крайбрежната плажна ивица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Новата законова уредба на Националния концесионен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Сервитути при приватизация на обособени части
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Концесия и ползване на воден обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Откриване на концесионна процедура по Закона за концесиите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Участие в търг по закона за концесиите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Контрол по изпълнението на концесионен договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Откриване на концесионна процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Сервитути върху гори и земи от горския фонд-държавна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>