Автори / източници
Румяна Станчева

Намерени 81 документа
подредени по дата на публикуване

Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, в сила от началото на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Какво трябва да знаем, когато коригираме или заличаваме данни, подадени с декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с внасянето на здравноосигурителните вноски, в сила от 1 януари 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с внасянето на здравноосигурителните вноски, в сила от 1 януари 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Само осигурените по реда на КСО лица имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Само осигурените по реда на КСО лица имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Последните промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Последните промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от началото на 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от началото на 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Как се осигуряват лицата, които получават месечни доходи на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 КСО и как в тези случаи се подават данните за осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Как се осигуряват лицата, които получават месечни доходи на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 КСО и как в тези случаи се подават данните за осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Какво трябва да знаем при подаването на данни за осигуряването през 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Какво трябва да знаем при подаването на данни за осигуряването през 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Кои са дейностите, които се извършват от НАП, свързани със задължителното социално осигуряване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Кои са дейностите, които се извършват от НАП, свързани със задължителното социално осигуряване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Какви осигуровки се дължат за лицата, получаващи доходи като кметове, общински съветници, общински посредници и председатели на общински съвети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Какви осигуровки се дължат за лицата, получаващи доходи като кметове, общински съветници, общински посредници и председатели на общински съвети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Разсрочване на здравноосигурителните вноски на българските граждани, пребивавали продължително време в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Разсрочване на здравноосигурителните вноски на българските граждани, пребивавали продължително време в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Подаване на данни по Инструкция №1 на НОИ с декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 ЗОДФЛ”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Подаване на данни по Инструкция №1 на НОИ с декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 ЗОДФЛ”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Какви нови данни се попълват в Декларация - Обр. № 1 на НОИ “Данни за осигуреното лице” от 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Какви нови данни се попълват в Декларация - Обр. № 1 на НОИ “Данни за осигуреното лице” от 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Полагането на труд в два дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време и правото на почивка през следващата седмица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 01/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 02/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 02/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 01/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Здравно осигуряване на студенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Здравно осигуряване на студенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Разсрочване на задълженията за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица и на членовете на семействата им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Разсрочване на задълженията за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица и на членовете на семействата им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Какво трябва да знаят лицата, които имат периоди без данни за здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Какво трябва да знаят лицата, които имат периоди без данни за здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Осигуряване на съдружници в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Регистрация на трудовия договор се прави и при повторно сключен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Регистрация на трудовия договор се прави и при повторно сключен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Осигуряване на съдружници в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Промени в Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Промени в Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Здравно осигуряване на лицата работещи по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Здравно осигуряване на лицата работещи по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Промени в Закона за здравното осигуряване относно реда за внасяне на здравноосигурителните вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Здравно осигуряване на дете, чийто родители са в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Какъв е редът за здравно осигуряване на чужденците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Здравно осигуряване през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Здравноосигурителни вноски върху изплатените обезщетения по чл. 225, чл. 222, ал. 1 и чл. 224 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Какъв е редът за внасяне на здравноосигурителни вноски на лица, които се грижат за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, постоянно нуждаещи се от чужда помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01