Автори / източници
Невяна Кънева, доц. д-р

Намерени 42 документа
подредени по дата на публикуване

Новите положения в Закона за противодействие на корупцията относно служителите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

За статута на служителите в политическите кабинети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Преназначаване на държавен служител на по-ниска длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Уредбата за декларациите на служителите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Новата уредба на служебното правоотношение при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

За заплатите на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Несъвместимостите на общинските съветници и кметовете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Резервната листа при конкурсите за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Особености при провеждането на конкурс за главен секретар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

За правото на отпуск на държавните служители при участие в избори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Правно положение на служителите в политическите кабинети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Изисквания за вътрешно структуриране на администрациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Особености на конфликта на интереси в местната власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Особености на служебното правоотношение със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Последните промени в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Конкурсна процедура за назначаване на държавни служители (етапи, практически съвети, формуляри)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

За разликите между заместването по чл. 15 и вътрешното съвместителство по чл. 16 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, и несъвместимостите по време на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Правни способи за назначаване на главен секретар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Временно преместване на държавен служител в друга администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Как се преминава на държавна служба в друга администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Промените в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Изпитателният срок по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

За правото на допълнителен отпуск на държавния служител при работа извън законоустановеното работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Дисциплинарният съвет ­ Същност, Компетентности, Начин на функциониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Преминаване на служители в държавната администрация от трудово на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Промените в наредбата за атестиране на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Последици за държавните служители при наличие на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Вътрешни способи за изпълнение функциите на длъжности, определени за заемане от държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Изменена е процедурата по промяна на длъжността на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Последните промени в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Условието за назначаване по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Определяне размера на допълнителния платен годишен отпуск на държавните служители за ненормирано работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Наредба за регистъра на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01