Автори / източници
Тодор Попов, д-р

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Приватизацията ­ отрезвяване от реалността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Основни характеристики на новото приватиза-ционно законодатество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Попов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Насоки в промяната на приватизационната политика в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Попов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01