Автори / източници
Люба Панайотова-Чалъкова, д-р

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Разпореждане и управление на държавна и общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Някои разсъждения във връзка със забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Може ли съдът да уважи иск от съсобственик по чл. 108 от Закона за собствеността за предаване на владение върху идеална част от имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Обезщетението - гаранция срещу своеволни действия по отношение на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Приложението на презумпцията по чл. 69 от Закона за собствеността към отношения между сънаследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Развитие при класификацията на вещите на недвижими и движими Влияние на европейското право и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Промени, настъпили в недвижими имоти, в хода на започнати принудителни изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Някои специфични въпроси при договора за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Един нов поглед върху глава седма от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Практически хипотези във връзка с придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Нови моменти при договора за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Някои въпроси във връзка с договора за замяна по българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Мораториум върху застрояването, наложен от Народното събрание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Още по въпроса за придобиване на земя от чужденци и чуждестранни юридически лица след промените в Конституцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Още един поглед върху проблема за придобиване на вещни права върху движими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

По някои въпроси на подобренията във вещното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Придобиване на вещни права върху недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01