Автори / източници
Люба Панайотова-Чалъкова, д-р

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Може ли съдът да уважи иск от съсобственик по чл. 108 от Закона за собствеността за предаване на владение върху идеална част от имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Обезщетението - гаранция срещу своеволни действия по отношение на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Приложението на презумпцията по чл. 69 от Закона за собствеността към отношения между сънаследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Развитие при класификацията на вещите на недвижими и движими Влияние на европейското право и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Промени, настъпили в недвижими имоти, в хода на започнати принудителни изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Някои специфични въпроси при договора за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Един нов поглед върху глава седма от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Практически хипотези във връзка с придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Нови моменти при договора за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Някои въпроси във връзка с договора за замяна по българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Мораториум върху застрояването, наложен от Народното събрание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Още по въпроса за придобиване на земя от чужденци и чуждестранни юридически лица след промените в Конституцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Още един поглед върху проблема за придобиване на вещни права върху движими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

По някои въпроси на подобренията във вещното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Придобиване на вещни права върху недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01