Автори / източници
Весел Пендичев

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Правото на авторство при създаване и използване на индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Искове за нарушение, предявени на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Оценката на индустриалната собственост като актив и нейното използване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Определяне стойността на интелектуалната собственост за апортна вноска в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Преждеползването при марките за услуги, установяващо право на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Поражда ли частицата “еко” право на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Особености на собствеността и оценка на секретни заявки и патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Правна основа на секретните патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01