Автори / източници
НССП

Намерени 28 документа
подредени по дата на публикуване

Списък на фирмите, получили разрешение за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди, съгласно Наредба № 1 от 19.04.1998 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Месечна парична помощ за отоплителния сезон 1 ноември 2002 ­ 31 март 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Писмо № СГ-04-00/59 от 14.06.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Писмо № И-94-00/89 от 14.06.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Писмо № СГ-04-00/48 от 29.06.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Писмо № М-94-00/117 от 04.07.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Указания относно изчисляването на месечните такси на ветераните от войните, настанени в заведения за социални услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Писмо № СГ-08-00/28 от 02.06.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Писмо № СГ-74-00/76 от 05.06.2000 г. на МНСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Писмо № СГ-74-00/115 от 12.06.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Писмо № СГ-74-00/109 от 05.06.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Писмо № СГ-74-00/181 от 30.05.2000 г. на МТСП и НССП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Указания относно реда за настаняване на лица в отделението за рехабилитация в Дома за възрастни с физически увреждания в Стара Загора
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Указания относно работното време, платения годишен отпуск и правото на работно облекло на работещите в заведенията за социални услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

УКАЗАНИЯ относно реда и условията за учредяване на настойничество и попечителство и разходване пенсиите на лицата, настанени в заведенията за социални услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Указания относно възможността работещите в заведенията за социални услуги да ползват храна от кухнята на заведението
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Писмо № СГ-03-00-58 от 01.04.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Писмо №Л-9400-19 от 09.04.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Писмо №И-94-00-65 от 25.05.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Писмо №И94-00-101 от 16.06.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Указание във връзка с реда за получаване и предоставяне на социални помощи в натура под формата на трайни хранителни продукти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Писмо № С-9400-79 от 31.03.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Писмо №СГ-7400-16 от 16.03.1999г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Писмо №Д-94-00-214 от 12.01.1999 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Писмо №СГ-74-00-18 от 12.01.1999 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Писмо №П-9400-18 от 4.02.1999 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Писмо №Е-94-00-118 от 23.12.1998 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Писмо №С-94-00-339 от30.12.1999 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01