Автори / източници
Мая Георгиева

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Професионалната квалификация ­ фактор за адаптация към пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Платен годишен отпуск на помощник-директор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Какво ни дава допълнителното задължително пенсионно осигуряване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Заплащане или използване на неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Международноправна закрила на труда на жените
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01