Автори / източници
Стефанка Симеонова

Намерени 416 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Коментар по трудови отношения - Пряка и непряка дискриминация в трудовите отношения – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор до завършване на определена работа – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Съпоставяне на конкурса по Кодекса на труда и Закона за държавния служител – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Несъвместимости при трудовото правоотношение в държавната администрация – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Служебно и трудово правоотношение в държавната администрация – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Работно време при трудов договор за допълнителен труд – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Нощен труд - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Работа на смени - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Служебни и творчески отпуски и промените в тяхната законова уредба - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Промяна в уредбата на трудовия договор с условие за обучение по време на работа - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при неизпълнение на задължението му да уведоми работодателя за възникнала несъвместимост с изпълняваната работа - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на бременна работничка или служителка - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по трудови отношения - Трудов стаж, служебен стаж и осигурителен стаж - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Специфични правила за безопасност на условията на труда при извършването на взривни работи – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Контрол на органите на държавния здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

Право на трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Почивки в работния ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Коментар по трудови отношения - Проверка на изискванията за представителност на синдикалните и работодателски организации (чл. 36а КТ) - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Споразумение за допълване на съдържанието на трудовото правоотношение, възникнало от избор и конкурс (чл. 107 КТ) - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Недействителност на трудовия договор - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Отношения между страните при недействителност на трудовия договор - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Почивки в работния ден - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Допълнителен платен годишен отпуск при специфични условия на труд - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Трудов договор с уговорка за обучение - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Завършване на обучението по трудов договор с уговорка за обучение - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Минимална възраст за приемане на работа - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение на трудоустроен или на лица с трайно намалена работоспособност - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Уволнение на работник или служител при установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Представители на работниците и служителите, които се ползват от предварителна закрила при уволнение - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Нови принудителни мерки, налагани от инспекцията по труда - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по трудови отношения - Администратвнонаказателна отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Здравословни и безопасни условия на труд на работници, предоставени на предприятие ползвател от предприятия, които осигуряват временна работа - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Национален съвет по условия на труд - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта за 2015 г. - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

Изменение на мястото и характера на работата от работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Връчване на длъжностна характеристика
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Начало на изпълнението на трудовото правоотношение (встъпване в длъжност)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Уведомяване на ТД на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Учредяване на трудово правоотношение, възникнало въз основа на избор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор без определен срок и на срочен трудов договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекратяване на срочните трудови договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Трудов стаж, придобит при получаване на обезщетение за безработица, или при включване в курсове и школи за преквалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Платени учебни отпуски - видове и особености на ползването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Коментар по трудови отношения - Ред за работата на Общото събрание на работниците и служителите - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Платени учебни отпуски - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на срочните трудови договори - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на работник или служител, който е трудоустроен или боледува от определена болест - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Отраслови, браншови и регионални съвети по условията на труд - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта през 2014 г. - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Отстраняване на недостатъци на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Работа при ненормиран работен ден и трудов договор за непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Коментар по трудови отношения - Нови моменти в уредбата на представителните синдикални организации - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения – Колективни трудови договори по общини - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Уведомление за сключения трудов договор от работодателя - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Отстраняване на недостатък на трудовия договор от работодателя - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Основания за обявяване на длъжността за конкурсна - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Работа от разстояние: същност и условия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Работно място при работа от разстояние: определение, оборудване и поддържане - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Организация на работата от разстояние - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Задължения на предприятието, което осигурява временна работа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя, който е сключил трудов договор за временна работа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Обезщетение на работника или служителя при бедствие - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Отпуск по време на активна служба в доброволния резерв - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор за временна работа от работника или служителя без предизвестие - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по трудови отношения - Принудителна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 9 КТ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Колективни средства за защита и тяхното използване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план по заетостта през 2013 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Права на лицата, които търсят работа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана за приемане на нови работници по време на стачка - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

Националният план за действие по заетостта през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Работата от разстояние - Нова форма на трудова заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Изготвяне на график за отпуските през 2013 година и извършване на промени в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Право на обезщетение при издадено предписание от здравните органи за трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Обезщетение при временно отстраняване на работника или служителя от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Задължения на работодателя за информиране на поделенията на Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Вписване на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство в ревизионната книга на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план по заетостта за 2012 г. - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регионални органи по заетостта - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Задълженията на работодателите за информиране на поделенията на Агенцията по заетостта - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Задължения на представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Критерии за представителност на синдикалните организации - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Критерии за представителност на работодателските организации - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Определение за надомна работа - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Трудов договор за надомна работа - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Правото на работниците и служителите на информация - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Право на отпуск на бащата при раждане на дете - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Ред за осъществяване на ограничена имуществена отговорност на работника или служителя - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Обезщетение при временно отстраняване на работника или служителя от работа - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коментар по трудови отношения - Обезщетение при трудоустрояване - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>