Автори / източници
Людмил Павлов

Намерени 27 документа
подредени по дата на публикуване

Може ли да се получава заплата и пенсия едновременно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

През 2004 г. жените се пенсионират на 57 години и 6 месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

През 2004 г. жените се пенсионират на 57 години и 6 месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Майки с деца до 7 години ползват платен отпуск през лятото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Служител не може да бъде глобяван
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

При непълен месец стажът се преизчислява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Командировка над 30 дни - само по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

При развод работещия родител получава семейните добавки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Всички майки имат право на еднократна помощ за раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Молбата за пенсия може да се подаде и чрез предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Инвалидите по рождение се пенсионират по-рано
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

След 18 години детските добавки се спират
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Трудоустрояването е задължително за спазване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Работодателят дължи ободряващи напитки за работа нощем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

На овдовелите ще дават и част от пенсията на починалия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Пенсията може да се получава и в банката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Съкратените не връщат униформеното облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Присъединяването към колективния трудов договор става без условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Политческите постове нямат съдебна закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

За повторно кандидатстване дават неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

За повишаване на квалификацията се сключва договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

При битова злополука отпускат пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

При изтичане срока на договора не се пита Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Разширява се понятието учителски трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Бременните, прекъснали обучението си, получават наследствена пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

По някои трудови спорове решението на съда не подлежи на обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Пенсиите все още имат таван
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01