Автори / източници
МС

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Новият проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Предстоящи промени в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Насоки за развитие на дейността за безопасност и здраве при работа в периода до 2006 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03