Автори / източници
Аксения Монова

Намерени 81 документа
подредени по дата на публикуване

Такса за притежаване на куче
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Промени в ЗМДТ, направени с Административно-процесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Изменения в ЗМДТ, направени с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за меценатството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Правомощия на местните органи за самоуправление в областта на местните финанси - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Данъчни оценки на недвижимите имоти - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Хармонизиране на разпоредбите, свързани с облагането на превозните средства, с поетите ангажименти на България по глава 9 “Транспортна политика” и европейските директиви в областта на транспорта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Данъчно задължение за недвижим имот, построен през време на брака върху имот, лична собственост на единия от съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Основание за освобождаване от данък дарение по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Промените в нормативната уредба на данъка върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни данъци - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни такси - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

Срок за освобождаване от данъци и такси по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Парично уравняване на дял от недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Срокът за деклариране на недвижим имот по чл. 14 ЗМДТ в случаите по чл. 16 и чл. 201, ал. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Промените в данъка върху превозните средства и пътния данък през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Такса за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни данъци - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни такси - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Промените в Закона за местните данъци и такси през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Законът за управление на отпадъците и таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Освобождаване от данък върху наследствата по чл. 38, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Облекчения, свързани с данъка върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Данъчни облекчения и освобождавания за инвалиди и на организации на инвалиди по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Основания за освобождаване от данъци на законно регистрираните вероизповедания в страната по Закона за местните данъци и такси ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Таксите за детски градини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Промените в местните данъци през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Промените в законовата уредба на местните такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Срок и условия за освобождаване от данъци и такси за земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Ползването на семейното жилище след развода и данъчните задължения за него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Данъчни задължения за имоти, придобити по времена брак между български гражданин и чужденец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Туристическата такса ­ същност и проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Новите изменения на Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Организациите с нестопанска цел и промените в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Определяне данъчната оценка на ведомствено жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Данъци при прехвърляне собствеността на превозни средства през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Коментар на промените в ЗМДТ през 2002 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данък върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данък при придобиване на имуществапо дарение и по възмезден начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данък върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Пътен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Местни такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Новите положения в Закона за местните данъци и такси през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Възникване и прекратяване на данъчнотозадължение ­ чл. 15 и чл. 16 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Срокът за освобождаване от данъци и такси по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Данъчните оценки и разпоредбите на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Общински фонд “Благоустройство на територията”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Годишен данък на имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Новите образци за данъчни декларации по чл. 17 ал. 1 и чл. 49 от ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Годишен данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-15

Отмяната на допълнителния данък за гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-15

Данък върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-15

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-15

Данък върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-15

Промени на нормативната уредба на местните такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-15

Промени в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-15

Годишният данък върху недвижимите имоти през 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Определяне на данък при дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Застроената площ и значението й за точно определяне на данъците върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Новите образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Годишен данък за имоти възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Новият образец на данъчна декларация за облагане с данък върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Данъци и такси при доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Данъците върху недвижимите имоти и дворищнорегулационните планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Измененията в чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМТД/
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данък върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данък върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Местни такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Данъчна оценка на недвижимите имоти по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Деклариране на сграда, построена върху наследствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Годишният данък за обекти, построени от ЖСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Новите нотариални такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

За кои имоти се дължи данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Въпроси и отговори по Закона за местни данъци такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Данъкът върху недвижимите имоти на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01