Автори / източници
Любка Борисова

Намерени 55 документа
подредени по дата на публикуване

Зачитане на осигурителен стаж на лица, работещи при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Зачитане на осигурителен стаж на лица, работещи при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Отмяна на разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Отмяна на разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Промени в пенсионното законодателство през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Промени в пенсионното законодателство през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване в частта относно задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване в частта относно задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Определяне на датата на отпускане на инвалидните пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Определяне на датата на отпускане на инвалидните пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Определяне на дохода, от който се изчислява размерът на пенсията за времето на незаконното уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Определяне на дохода, от който се изчислява размерът на пенсията за времето на незаконното уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Възможности, предвидени в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, за получаване на повече от една пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Възможности, предвидени в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, за получаване на повече от една пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Право на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Право на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Отново за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работили в ликвидирани държавни учреждения и организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Отново за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работили в ликвидирани държавни учреждения и организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Право на пенсия по § 4, ал. 2 и 3 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Право на пенсия по § 4, ал. 2 и 3 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Категоризиране труда на работещите в дърводобива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

За категорията труд на военнослужащите в Камбоджа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПЕНСИЯ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Времето на редовна аспирантура се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване на инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Определяне на размера на наследствената пенсия съгласно кодекса за задължително обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Право на наследствена пенсия и условия за отпускането й съгласно КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Инвалидна пенсия при инвалидност от детство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Грешка при заверка на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Придобиване право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 68, ал. 1-3 КЗОО и определяне на датата, от която се отпуска тази пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и на социална пенсия за инвалидност на слепите по рождение и на ослепелите преди постъпване на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Превръщане на осигурителен стаж на слепи и инвалиди при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Още за категоризирането на труда на работещите в отделите "Капитално строителство"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Зачитане за осигурителен стаж на времето за отглеждане на дете до 3-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Изменения и допълнения на КЗОО в частта, отнасяща се за задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01