Автори / източници
Росен Русков

Намерени 73 документа
подредени по дата на публикуване

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Решение на СЕС от 21.06.2012 г. по съединени дела C-80/2011 и C-142/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

За специалната хипотеза на чл. 13, ал. 6 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Промените в Закона за ДДС относно услугите по отменените чл. 21-24 от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Отразяване на протоколите по чл. 117 ЗДДС в различен от предписания от закона данъчен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

За някои изменения в Правилника за прилагане на Закона за ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Доставки по чл. 21, ал. 3 ЗДДС ­ съпоставка между стария и новия ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Относно данъчното събитие по смисъла на Закона за ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Новият Закон за ДДС и сделките с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Принципът на “най-ранна дата” на възникване на данъчно събитие, според новия ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Доставка на стоки втора употреба, предмети за колекции и антикварни предмети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Ще облагат ли данъчните органи земята при продажба на земя и построена върху нея сграда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Сделки със сгради и право на строеж - нови положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Промените в ЗДДС относно ремонти и подобрения на чужди активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Издаване, отразяване и анулиране на данъчни документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Документация и отчетност по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Ще облагат ли данъчните органи земята при продажба на земя и построена върху нея сграда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Специалният случай на корекции на ДДС по чл. 14, ал. 3 от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Специалното облагане при дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Специфични случаи на определяне размера на данъка върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Продажби на заложени или ипотекирани вещи по чл. 54 ППЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Коментар на някои писма на ГДД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Промени в административно-наказателните разпоредби на ЗДДС за 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Изменения относно прекратяването на регистрацията по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Авансово плащане преди регистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

ЗДДС ­ пряко представителство, комисионерство и посредничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Корекции на данъчен кредит по чл. 81 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Приравнени доставки по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Специалната хипотеза на чл. 29, ал. 5 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Доставки на територията на антрепозитни складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Принципът на "най-ранната дата" на възникване на данъчно събитие ­ аванс, капаро, задатък и отметнина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Два проблема, свързани с продажбите на автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Цесия и факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Гаранционно сервизно обслужване по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Специфичен случай на дата на възникване на данъчното събитие ­ чл. 26, т. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Съкратени срокове за възстановяване на ДДС по чл. 77, ал. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Хипотезите на чл. 64, ал. 3 и 4 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Двата специални режима по чл. 58а и чл. 58б ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Новата регламентация по ЗДДС на доставки, свързана с метални отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Някои важни изменения на Данъчния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Новото изменение на чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Едно съдебно решение по чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Режим по ЗДДС на “износ” на стоки от територията на страната до свободна зона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Новото при дефиницията за финансирания и субсидии по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Новите разпоредби на чл. 65, ал. 4-8 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Как се отчитат по ЗСч и как се третират по ЗДДС изпълнени задължения за инвестиции по приватизационни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Пазарни цени по чл. 29, ал. 6, т. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Износ на програмни продукти ­ нов данъчен режим по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Какви са измененията относно правото на приспадане на данъчен кредит?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Какъв е новият статут по ЗДДС на продажбата на компютърни програми в чужбина?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

ЗДДС и продажби на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Акценти по някои от административно-наказателните разпоредби по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Специален случай на прилагане на “пазарни цени при свързани лица” по ЗКПО и ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Данъчни документи по ЗДДС ­ данъчни известия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Данъчни документи по ЗДДС ­ данъчна фактура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Документация и отчетност по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Доставка на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на предмети за колекции и на антикварни предмети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Доставки при условията на комисионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Видове финансирания по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Субсидии и финансирания по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

ЗДДС и продажби на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Погасяване по давност на данъчни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Въпроси и отговори по ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Тълкуване на договорите - някои забравени принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Измененията на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Данъчна основа при продажба на загуба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Специални случаи по чл. 125 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Изменения и допълнения в ЗКПО, действащи от 1 януари 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Търговско представителство за външнотърговски сделки /зависим представител/
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Приложение на Наредба №5 на Министерството на финансите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Приложение на наредба №5 на Министерството на финансите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Продажба на предприятието на едноличния търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01