Автори / източници
Иван Сотиров

Намерени 46 документа
подредени по дата на публикуване

Делата за разводи се пазят 10 години, а за издръжка - 25 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Поне четири заплати трябва да е обезщетението за прекратен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

В какви срокове се обжалва уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Съдът отменя немотивирани заповеди за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Бащинството се оспорва до година след раждането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Семейното жилище може да се ползва от бивш съпруг само за определен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

За разликата при работа през обедната почивка и обезщетението за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Правото на строеж е близко до пълната собственост върху земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Кои синдикални лидери са защитени при уволнение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Носи ли отговорност работодателят за извършеното от негов работник неправомерно увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Договор за преквалификация може да закрепи работника до 5 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Поделението като работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Злополука извън работното време не се признава за трудова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Наследникът трябва да докаже, че саморъчното завещание е действително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Злополука извън работното време не се признава за трудова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Съсобственик дължи обезщетение за еднолично ползване на обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Заповедта за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ следва да се мотивира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Договорът за наем се удължава, ако собственикът не възрази
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Преживелият съпруг винаги е наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Искът за възстановяване на работа е самостоятелен спрямо иска за отмяна на незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Трудовата книжка се връща незабавно след уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Съдът не праща призовки за бързото производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Платен отпуск се полага и за двете години майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Всеки наследник заплаща данък върху наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Работниците не се уволняват при преобразуване на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Мораторна и законна лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Отказана земеделска земя се иска от съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Присъдени обезщетения могат да се получават след втората съдебна инстанция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Кога договорът замества нотариалния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Работодателят може да уволни срещу 4 заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Съдът праща съобщения по дела за незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Юридически лица не могат да обжалват реституцията по Закона за обезщетяване собственици на одържавени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

За правната природа на актовете за държавнаи общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Държавният служител има право на съдебна защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Въведеното “бързо производство” не засяга заварените случаи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Защита срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Застроителен и регулационен план се обжалва пред съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Ремонт и поддържане на общите части в етажната собственост. Съсобственост между частни лица с държавата или община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Закриването на едноличен търговец става от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Ползване и съсобственост на семейното жилище след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Нотариалният акт не пази собствеността винаги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Споровете за собственост на земеделски земи се решават в граждански процеси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Принудително изпълнение върху вещи на едноличния търговец в условията на съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Съпрузите делят имуществото от договор за гледане на болни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Наредбите по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Видове нотариални актове и други документи за собственост върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01