Автори / източници
Снежана Благоева

Намерени 29 документа
подредени по дата на публикуване

Законът за ГМО - трябва ли да се изменя и защо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Общата политика по рибарство на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Генетично модифицираните организми и правото на потребителите на избор и предоставяне на информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Маркетингови стандарти при осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Правила при първата продажба на риба и други водни организми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Безопасността на храните в ЕС - контрол "от фермата до вилицата". Изисквания при етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Какво трябва да знаят производителите на грозде в България преди присъединяването на страната към Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Правила за производство и предлагане на пазара на качествени вина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Помощите в сектор вино, предвидени в Европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Регулиране на винопроизводството в ЕС. Правилата за засаждане на нови лозя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Системата за определяне на качеството (S)EUROP ­ поредната крачка към постигането на Европейските стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Процедура за създаване на стоково тържище съгласно българското законодателство и законодателството на европейските страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Българското законодателство за стоковите тържища и законодателството на европейските страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и електронното правителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Българските стокови тържища в началото на 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Складовите записи и стоковите борси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Контрол на ДКСБТ над дейността на стоковите борси и брокерите в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Кратък преглед на лицензираните стокови борси в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Процедура за лицензиране на стоково тържище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Стоковите тържища в България - същност и организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Борсови стоки и борсови кръгове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Гарантиране на борсовите сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Борсови сделки ­ същност и механизъм на сключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Борсов арбитраж ­ регламентация и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Брокер на стоковата борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Борсови членове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Трудният път на възраждане на борсовата търговия в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Една крачка до борсова търговия с компесационни бонове и компесаторните записи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Контрол на ДКСБТ над дейността на стоковите тържища в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01