Автори / източници
Стилиян Симеонов

Намерен 1 документ

Характеристика на процедурата по ликвидация. Съотношение между процедура за ликвидация и производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01