Автори / източници
Милен Бъзински

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Принудително изпълнение на чуждестранни актове по Кодекса на МЧП и Общностното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Някои въпроси на новия Граждански процесуален кодекс и международното принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Покупка на имот в полза на трето лице с банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Разпореждане с общи части в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Наследяване в четвърти ред наследници по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Някои въпроси на реституцията по ЗВСОНИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Отмяна на констативен нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01