Автори / източници
Николай Китанов

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Методи за оценка на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Облигации и риск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Формиране пазарната цена на акциите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Основни моменти от стратегията за избор на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Техники за поддържане на портфейл от ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Основни показатели за оценка на стойността на акциите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Извънборсов пазар на ценни книги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Механизъм за публично предлагане на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Клиринг и сетълмент при борсовата рърговия с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Държавните ценни книжа при валутния съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Китанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01