Автори / източници
Пепа Лалева

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Относно рисковете при приложението на новите признаци на неплатежоспособността, въведени с изменението на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Относно необходимостта от надзор върху изпълнението на утвърден от съда оздравителен план ­ законодателни решения и тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Дискусионни моменти при превръщане на вземане в част от капитала на търговското дружество длъжник в оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Дискусионни аспекти при законодателна регламентация на Фонд за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Запазване на правата на работниците при прехвърляне на предприятие в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Основни моменти в производството по несъстоятелност на банка според новия Закон за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Социалният проблем в производството по несъстоятелност. Насоки за законодателногарантиране на вземанията на работницитеи служителите на плоскостта на общностното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Аспекти на международен елемент в производството по несъстоятелност относно чуждестранен кредитор, синдика и фазата по предявяване и приемане на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Признаването на чуждестранно съдебно решение за обявяване на несъстоятелност и действие на решението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Принципът за публичност в производствотопо несъстоятелност. Уведомяванеи вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Събранието на кредиторите ­нормативни новости и практически аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Освобождаване на синдика. Служебен синдик, правомощия на синдика и отчетност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Изисквания към синдика и назначаване на постоянния синдик при новите законодателни положения по ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Усъвършенстване на оздравителното производство на търговец в открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Временният синдик и първото събрание на кредиторите според измененията на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Защита на длъжника и на кредиторите от действията на синдика по приемане на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Относно приложението на някои процесуални норми в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Международен елемент по отношение масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01