Автори / източници
Костадин Кукушев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Дизайнът на общността ­ цели и основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Кукушев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Правна регламентация на промишления дизайн в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Кукушев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Промишленият дизайн - обект, признаци, критерии, заявяване, регистрация и собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Кукушев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01