Автори / източници
Антон Малчев

Намерени 39 документа
подредени по дата на публикуване

Правни сделки с нотариални актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Удължаване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Служебен стаж по смисъла на закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Контролът върху дейностите за устройството на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Основания за прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Дисциплинарна отговорност на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Някои от рисковете на договора за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Процедура пред дисциплинарния съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Преминаване през чужди поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

ЖСК и Законът за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Отпуск на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Учредяване и прехвърляне на право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Договор за гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Наследява ли се фирмата на едноличан търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Представително и униформено облекло на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Отчуждаване и временно ползване на недвижими имоти за пътища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Заплата и допълнителни възнаграждения на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Някои гаранции за бъдещия собственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Общото събрание изважда от сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Отпуск за уволнение при срочен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Новият собственик е длъжен да спазва срока на колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Държавният служител може да не е съгласен с началника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Наемането на общински помещения ­ с конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Условия и ред за строителство в горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Регламентиран е редът за въвеждане във владение в залесени земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Прилика и разлика между дарение и спонсорство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Финансирането на детските градини в общините - с решение на общинския съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Трудовоправна консултация - въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Договор за придобиване на квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Правни последици за трудовия договор в прехода към пазарна икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Договор за повишаване на квалификацията - задължителни клаузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

50 на сто от общинските земи за обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Условия и ред за застрояване в земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Собственици и ползватели- омагьосания кръг на параграф 4и.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Без или със сграда се придобива собствеността върху земята при отстъпено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Документи и сгради по смисъла на параграф 4а от ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Обществено осигуряване при работа без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Възстановява се и собствеността върху горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01