Автори / източници
Олга Керелска

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Някои аспекти на споразумението по чл. 740 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Керелска
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Правоприемство в хипотезите на чл. 93 ЗБи § 46, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗБ и свързанитес това процесуални проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Керелска
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Събранието на кредиторите и комитетът на кредиторите като органи на несъстоятелността36
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Керелска
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Основни моменти в производството по несъстоятелност по търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Керелска
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01