Автори / източници
Емилия Спасова, доц. д-р

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Изберете подходящ банков кредит за финансиране на потребностите от краткотрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Финансовото планиране ­ средство за управление на изненадите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Принципи и политика на антикризисното финансово управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Управлението на паричните средства - неизяснен, подценен и труден въпрос на финансовия мениджмънт в преходния период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Същност и обхват на финансовия мениджмънт на търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01